Συνεργαζόμενες Κλινικές

Ο οφθαλμοπλαστικός χειρουργός Ιωάννης Μαυρικάκης, πραγματοποιεί τις χειρουργικές του επεμβάσεις σε έγκριτα νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα και κλινικές.

Οφθαλμολογικό κέντρο Αττικής - Athens Eye Hospital   Νοσοκομείο Υγεία - Συνεργασία με Ιωάννης ΜαυρικάκηςΙατρικό Κέντρο ΑθηνώνΚλινική Mediterraneo Hospital επεμβάσεις Μαυρικάκης οφθαλμίατρος

Νοσοκομείο Metropolitan Hospital συνεργασία με Μαυρικάκη Ιωάννη   Ασκληπιείο Κλινική Κρήτη

Οφθαλμοπλαστικός Χειρουργός Αθήνα - Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Οφθαλμοπλαστικός Χειρουργός Αθήνα - Χειρουργός Οφθαλμίατρος