Ακαδημαϊκός τομέας
Ακαδημαϊκό Έργο

Διεθνής Ανακοινώσεις

Orbital Langerhans cell histiocytosis in an adult patient
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 14-16 September 2017, Stockholm, Sweden

Scleral contact lenses for ptosis patients
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 15-17 September 2016, Athens, Greece
European Academy of Optometry and Optics (EAOO) Annual Conference, 19-22 May 2016, Berlin, Germany

Corneal topography with upper eyelid platinum chain implantation using the pretarsal fixation technique
American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ASOPRS) Fall Scientific Symposium, 16-17 October 2014, Chicago, Illinois
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 11-13 September 2014, Budapest, Hungary

Monocanalicular intubation in external DCR
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 15-17 September 2011, Cernobbio, Italy

Rituximab and thyroid eye disease. Review of the literature
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 15-17 September 2011, Cernobbio, Italy

Single suture brow lift in VII palsy
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 15-17 September 2011, Cernobbio, Italy

Unilateral orbital lymphoma
American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ASOPRS) Fall Scientific Symposium, 13-14 October 2010, Chicago, Illinois

Nonsurgical management of silent sinus syndrome with hyaluronic acid gel
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 9-11 September 2010, Munich, Germany

Orbital lobular panniculitis in Weber-Christian disease. Sustained response to anti-TNF treatment and review of the literature
Oculoplastics Today 2010, 8-9 April 2010, Tel-Aviv, Israel

Orbital Weber-Christian disease. Favourable response to Infliximab and review of the literature
American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ASOPRS) Fall Scientific Symposium, 21-22 October 2009, San Francisco, California
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 10-12 September 2009, Marseille, France

Unilateral keratoconus with ipsilateral orbital fibrous dysplasia
23rd International Congress of Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery, 19-22 February 2009, Athens, Greece

Congenital orbital fibrosis. A distinct clinical entity
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 8-11 November 2008, Atlanta, Georgia
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) – British Oculoplastic Surgery Society (BOPSS) Joint Meeting, 13-16 September 2006, London, UK

Isolated orbital fibrous dysplasia with ipsilateral keratoconus
Second International Orbital Society Symposium, 26-27 September 2008, New York, New York
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 12-14 June 2008, Lucerne, Switzerland

Histopathologic findings of purely venous and combined venous lymphatic malformations of the orbit with thrombosis
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 12-14 June 2008, Lucerne, Switzerland

A modified technique of retrograde intubation dacryocystorhinostomy for proximal and midcanalicular obstruction
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 12-14 June 2008, Lucerne, Switzerland

Vein thrombosis as a mechanism of exacerbation in venous and combined venous lymphatic vascular malformations of the orbit
American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ASOPRS) Fall Scientific Symposium, 9-10 November 2007, New Orleans, Louisiana
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 13-15 September 2007, Ljubljana, Slovenia

Venous thrombosis as a mechanism of presentation of venous and venous-lymphatic lesions of the orbit
Canadian Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery
Canadian Ophthalmological Society (COS) Annual Meeting, 20-23 June 2007, Montreal, Quebec

Histopathologic findings of explanted Medpor lower eyelid spacers
British Oculoplastic Surgery Society (BOPSS) Meeting, 14-15 June 2007, Leeds, UK

Corneal astigmatism with upper eyelid gold weight implantation using the combined high pretarsal and levator fixation technique
American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ASOPRS) Fall Scientific Symposium, 15-16 November 2006, Las Vegas, Nevada

MR findings in a patient with isolated intrinsic optic nerve lymphoma
American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ASOPRS) Fall Scientific Symposium, 15-16 November 2006, Las Vegas, Nevada
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) – British Oculoplastic Surgery Society (BOPSS) Joint Meeting, 13-16 September 2006, London, UK

Orbital sarcoid. Diverse clinical presentations
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) – British Oculoplastic Surgery Society (BOPSS) Joint Meeting, 13-16 September 2006, London, UK

Non-bone fixation during subperiosteal brow lift surgery
American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ASOPRS) Fall Scientific Symposium, 14-15 October 2005, Chicago, Illinois
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 15-17 September 2005, Crete, Greece

Black opaque intraocular lens implantation in three patients: diagnoses of leukocoria; loss of fusion; and alternating hypotropia with image delay. A case series
European Association for Vision and Eye Research (EVER) 2005, 5-8 October 2005, Algarve, Portugal

Linear basal cell carcinoma: A distinct clinical entity in the periocular region
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 15-17 September 2005, Crete, Greece

Τrans-blepharoplasty and small incision forehead and brow lift
Royal College of Ophthalmologists Annual Meeting, 17-19 May 2005, Birmingham, UK

Surgical management of the severely contracted socket following reconstruction
British Oculoplastic Surgery Society (BOPSS) Meeting, 15-16 May 2005, Birmingham, UK

Small incision and trans-blepharoplasty forehead and brow lift
British Oculoplastic Surgery Society (BOPSS) Meeting, 15-16 May 2005, Birmingham, UK

Improving quality of vision with an anterior surface modified prolate intraocular lens. A prospective clinical trial
XXII European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) Congress, 18-22 September 2004, Paris, France

Hypersensitivity reaction to gold weight implants. Is routine patch testing necessary?
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 17-19 June 2004, Leuven, Belgium

Binocular function after 2- versus 3-wall bilateral orbital decompression in thyroid eye disease
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS) Meeting, 17-19 June 2004, Leuven, Belgium

The binocular outcome of bilateral 2 wall versus bilateral 3 wall orbital decompression in thyroid eye disease
29th Meeting of the European Strabismological Association, 1-4 June 2004, Izmir, Turkey

Comparison between the Technis Z9000 IOL and the 911A IOL – A prospective clinical trial
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 15-18 November 2003, Anaheim, California

Outpatient cataract surgery
XXI European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) Congress, 6-10 September 2003, Munich, Germany

Surgical management of iris defects with prosthetic iris devices
Royal College of Ophthalmologists Annual Meeting, 20-22 May 2003, Birmingham, UK

Changes in corneal power with upper eyelid gold weight implants
British Oculoplastic Surgery Society (BOPSS) Meeting, 18-19 May 2003, Birmingham, UK

Surgical management of anterior lenticonus in Alport’s syndrome
XX European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) Congress, 7-11 September 2002, Nice, France

Opacification of hydrophilic acrylic intraocular lenses: a clinicopathological analysis of two explanted lenses
XX European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) Congress, 7-11 September 2002, Nice, France

Phacoemulsification and endocapsular implantation of artificial iris intraocular lens in traumatic cataract and aniridia
6th European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) Winter Refractive Surgery Meeting, 25-27 January 2002, Barcelona, Spain

Irreversible retinal toxicity induced by long term hydroxychloroquine therapy
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 11-14 November 2001, New Orleans, Louisiana
Oxford Ophthalmological Congress, July 2001, Oxford, UK

Indications for penetrating keratoplasty: Trends 1990-1999
3rd International Conference on Cornea, Eye Banking and External Diseases, 13-16 July 2000, Istanbul, Turkey

Changing indications of penetrating keratoplasty
Oxford Ophthalmological Congress, 2-5 July 2000, Oxford, UK

Sclerokeratoplasty’s eyes visual restoration after combined limbal allograft transplantation and triple procedure
Aegean Cornea V, 30 June-2 July 2000, Crete, Greece

Ανακοινώσεις στην Ελλάδα

Ο Κος Μαυρικάκης έχει κάνει τις ακόλουθες ανακοινώσεις στην Ελλάδα:

Τοπογραφία κερατοειδούς με εμφύτευση εύκαμπτης αλυσίδας από πλατίνα στο άνω βλέφαρο χρησιμοποιώντας την τεχνική της προταρσικής ένθεσης

47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 28-31 Μαίου 2014, Θεσσαλονίκη

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα έσω κανθού με πρόσθια διήθηση κόγχου. Χειρουργική αντιμετώπιση χωρίς εξεντέρωση
46ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 23-26 Μαίου 2013, Μεσσηνία

Ενδοκογχικός όγκος σε ασθενή με νόσο Graves και ιστορικό σεμινώματος όρχεων
46ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 23-26 Μαίου 2013, Μεσσηνία

Ευμεγέθεις κύστεις κάτω βλεφάρου μετά από κερατοεπιπεφυκίτιδα από αδενοϊό
46ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 23-26 Μαίου 2013, Μεσσηνία

Χαμηλής ροής διατάσιμη φλεβική δυσπλασία προσθίου κόγχου: Παρουσίαση περιστατικού και αντιμετώπιση
45ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 23-27 Μαίου 2012, Χαλκιδική

Μη χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου σιωπηλού κόλπου (silent sinus syndrome) με γέλη υαλουρονικού οξέος
44ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 18-22 Μαίου 2011, Αθήνα

Ανύψωση βλεφάρου με χρήση μονού ράμματος σε πάρεση VII
44ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 18-22 Μαίου 2011, Αθήνα

Μονοσωληναριακή διασωλήνωση σε εξωτερική ασκορινοστομία
44ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 18-22 Μαίου 2011, Αθήνα

Aντιμετώπιση MALT λεμφώματος οφθαλμικού κόγχου με μοριακά στοχευμένη θεραπεία με Rituximab ακολουθούμενη απο ακτινοθεραπεία
43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 26-30 Μαίου 2010, Θεσσαλονίκη

Αμφοτερόπλευρη νόσος Weber Christian οφθαλμικού κόγχου
42ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 27-31 Μαίου 2009, Κρήτη

Σαρκοείδωση κόγχου: ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών & Λοιμώξεων, 10-12 Οκτωβρίου 2008, Θεσσαλονίκη

Histopathologic findings of purely venous and combined venous lymphatic malformations of the orbit with thrombosis
41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 28 Μαίου – 1 Ιουνίου 2008, Θεσσαλονίκη

Τροποποιημένη τεχνική ασκορρινοστομίας με ανάδρομη διασωλήνωση σε απόφραξη του εγγύς και μέσου τμήματος δακρυικών σωληναρίων
41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 28 Μαίου – 1 Ιουνίου 2008, Θεσσαλονίκη

Ινώδης δυσπλασία κόγχου με σύστοιχο ετερόπλευρο κερατόκωνο
41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 28 Μαίου – 1 Ιουνίου 2008, Θεσσαλονίκη

Histopathologic findings of explanted Medpor lower eyelid spacers in complicated cases
40ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 23-26 Μαίου 2007, Αθήνα

Χειρουργική αποκατάσταση εκτεταμένου βασικοκυτταρικού καρκινώματος
40ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 23-26 Μαίου 2007, Αθήνα

VISA: Νέο σύστημα ταξινόμησης της κογχοπάθειας νόσου Graves
34 Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, 28-31 Μαρτίου 2007, Κρήτη

Τrans-blepharoplasty and small incision forehead and brow lift
38ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 18-22 Μαίου 2005, Μύκονος

Linear basal cell carcinoma: A distinct clinical entity in the periocular region
38ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 18-22 Μαίου 2005, Μύκονος

Changes in corneal power with upper eyelid gold weight implants
37ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 9-13 Ιουνίου 2004, Χαλκιδική

Surgical management of iris defects with prosthetic iris devices
35ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 5-9 Ιουνίου 2002, Χαλκιδική

Σκληροκερατοπλαστική: Oπτική αποκατάσταση με συδεδυασμένη τριπλή διαδικασία και αυτό/έτερο μεταμόσχευση σκληροκεράτειου ορίου
34ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 23-27 Μαίου 2001, Αθήνα

Changing indications for penetrating keratoplasty
33ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 24-27 Μαίου 2000, Θεσσαλονίκη

Ερπητική κερατοπλαστική με ακυκλοβίρη per os
33ο Πανελλήνιο Οφθαλμολoγικό Συνέδριο, 24-27 Μαίου 2000, Θεσσαλονίκη