Ακαδημαϊκός τομέας
Ακαδημαϊκό Έργο

Ο οφθαλμοπλαστικός χειρουργός Κος Μαυρικάκης έχει παραστεί ως εκπαιδευτής ή επιβλέπων εκπαιδευτής στα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια:

Orbital, lacrimal & ophthalmic plastic surgery module
European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO), 15-18 May 2023, Lisbon, Portugal
European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO), 22-25 January 2018, La Valletta, Malta

Facial nerve palsy: Anatomy, etiology, evaluation, and management
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 27-30 October 2018, Chicago, Illinois
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 16-19 November 2013, New Orleans, Louisiana
European Association for Vision and Eye Research (EVER) 2011, 5-8 October 2011, Crete, Greece
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 16-19 October 2010, Chicago, Illinois
European Association for Vision and Eye Research (EVER) 2010, 6-9 October 2010, Crete, Greece

Oculoplastic surgery for cataract and refractive surgeons
European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Annual Congress, 7-11 October 2017, Lisbon, Portugal
European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Annual Congress, 10-14 September 2016, Copenhagen, Denmark
European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Annual Congress, 5-9 September 2015, Barcelona, Spain

Μη επεμβατικές προσεγγίσεις στην αισθητική οφθαλμοπλαστική
46ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 23-26 Μαίου 2013, Μεσσηνία

Πάρεση προσωπικού νεύρου: Διάγνωση και αντιμετώπιση
27ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), 28 Φεβρουαρίου-3 Μαρτίου 2013, Αθήνα

Δακρύρροια μετά από επέμβαση καταρράκτη. Διερεύνηση και αντιμετώπιση
26ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), 1-4 Μαρτίου 2012, Αθήνα

Ελάχιστα επεμβατική αισθητική οφθαλμολογία: Βοτουλινική τοξίνη και fillers
44ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 18-22 Μαίου 2011, Αθήνα
25ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), 24-27 Φεβρουαρίου 2011, Αθήνα

Ξηροφθαλμία, διαταραχές της οφθαλμικής επιφάνειας και χειρουργική του εμπρόσθιου
25ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), 24-27 Φεβρουαρίου 2011, Αθήνα

Botox και αισθητική οφθαλμολογία
43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 26-30 Μαίου 2010, Θεσσαλονίκη

Τι πρέπει να προσέχουμε πριν επέμβουμε στο πρόσθιο ημιμόριο: Η οφθαλμοπλαστική ματιά
24ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), 4-7 Φεβρουαρίου 2010, Αθήνα

Προβλήματα δακρυικής συσκευής
42ο Πανελλήνιο Οφθαλμολγικό Συνέδριο, 27-31 Μαίου 2009, Κρήτη

The use of capsular tension rings, iris hooks, and artificial iris devices in modern cataract surgery
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 8-11 November 2008, Atlanta, Georgia
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 11-14 November 2006, Las Vegas, Nevada
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 23-26 October 2004, New Orleans, Louisiana
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 15-18 November 2003, Anaheim, California

Management of the anophthalmic socket
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 10-13 November 2007, New Orleans, Louisiana

Orbital trauma: Assessment and management
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 10-13 November 2007, New Orleans, Louisiana

Οφθαλμοπλαστική 2007: Τι πρέπει να γνωρίζει ο χειρουργός οφθαλμίατρος
40ο Πανελλήνιο Οφθαλμολγικό Συνέδριο, 23-26 Μαίου 2007, Αθήνα

Oculoplastic surgery and recent developments
11th European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) Winter Refractive Surgery Meeting, 1-4 February 2007, Athens, Greece

Ophthalmic management of facial nerve palsy
American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting, 11-14 November 2006, Las Vegas, Nevada

Cornea and Oculoplastics course
Queen Victoria Hospital, 15-16 July 2004, East Grinstead, UK