Ακαδημαϊκός τομέας
Ακαδημαϊκός τομέας

Ο οφθαλμοπλαστικός χειρουργός Κος Μαυρικάκης έχει παραστεί ως συντονιστής/σχολιαστής σε προεδρεία των ακόλουθων εκδηλώσεων:

Ανασκόπηση οφθαλμοπλαστικής
Best of Ophthalmology 2020, 12 Δεκεμβρίου 2020, Αθήνα

Οφθαλμόραμα. Κόγχος, βλέφαρα, δακρυϊκή συσκευή
Ετήσια Βιβλιογραφική Ενημέρωση, Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, 9 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

Ανασκόπηση οφθαλμοπλαστικής
Best of Ophthalmology 2019, 1-2 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

Pot-pourri στον οφθαλμικό κόγχο
52ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 6-8 Ιουνίου 2019, Αθήνα

Ανασκόπηση οφθαλμοπλαστικής
Best of American Academy of Ophthalmology 2018, 10 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα

Oculoplastic conditions you don’t want to miss
World Ophthalmology Congress (WOC), 16-19 June 2018, Barcelona, Spain

Οφθαλμοπλαστικές παθήσεις που δεν πρέπει να χάσει ο χειρουργός προσθίου ημιμορίου
32ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), 1- 4 Μαρτίου 2018, Αθήνα

Συνεργασία δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και άλλων ειδικοτήτων στην αντιμετώπιση κοινών ασθενών
Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser, 2-4 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα

Ανασκόπηση οφθαλμοπλαστικής
Best of American Academy of Ophthalmology 2017, 1-2 Δεκεμβρίου 2017, Αθήνα

Εξελίξεις στην οφθαλμική πλαστική
50ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 18-20 Μαΐου 2017, Ρόδος

Οφθαλμοπλαστικές παθήσεις που δεν θέλετε να σας διαφύγουν
50ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 18-20 Μαΐου 2017, Ρόδος

Οφθαλμοπλαστική χειρουργική για χειρουργούς προσθίου ημιμορίου
31ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), 2- 5 Μαρτίου 2017, Αθήνα

Ανασκόπηση οφθαλμοπλαστικής
Best of American Academy of Ophthalmology 2016, 11-12 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα

Οφθαλμοπλαστική χειρουργική & χειρουργική καταρράκτη – διαθλαστική χειρουργική. Εχθροί ή φίλοι;
29ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), 26 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2015, Αθήνα