Ακαδημαϊκός τομέας
Ακαδημαϊκό Έργο

Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής

Ο Κος Μαυρικάκης είναι σύμβουλος συντακτικής επιτροπής στα ακόλουθα επιστημονικά περιοδικά:

 • Ophthalmology
 • Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
 • Journal of Cataract and Refractive Surgery
 • Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology
 • Eye
 • Orbit
 • Rheumatology
 • Indian Journal of Ophthalmology
 • Asia-Pacific Journal of Ophthalmology
 • Journal of Ophthalmology
 • BMC Ophthalmology
 • Canadian Journal of Ophthalmology

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής

Ο Κος Μαυρικάκης είναι μέλος συντακτικής επιτροπής στα ακόλουθα επιστημονικά περιοδικά: